Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Životopis      (moje poznámky z knihy G.Gauchera)

- otec: Ludvík Martin – narozen 22. srpna 1823

                             - hodinář, pomýšlel na řeholní život, pro neznalost latiny odmítnut

- matka: Zelie Guérinová – narozena 23. prosince 1831

                              - pomýšlela na řeholní život, nakonec vyrábí aleconskou krajku

- 13. července 1858 o půlnoci svatba s Ludvíkem Martinem

- žili v Aleconu

- 9 dětí: 7 děvčat a 2 chlapce

Þ Marie (později s. Marie od Nejsvětějšího srdce), Pavlína (matka Anežka od Ježíše), Leonie (s. Františka-Terezie), Helena (†), Josef (†), Jan-Baptiste (†), Celina (s. Jenovéfa od Svaté Tváře), Melánie-Terezie (†) a Terezie (s. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře)

- Terezie se narodila 2. ledna 1873

- 28. srpna 1877 umírá p. Martinová

- 15. listopadu 1877 se Martinovi stěhují do Lisieux (Buissonnety)

- tato doba pro Terezii dobou hluboké proměny. Po maminčině smrti se moje šťastná povaha úplně změnila. Já, tak živá a sdílná, jsem najednou byla bojácná a mírná, přecitlivělá. Stačil pohled, a už jsem se rozplakala. Abych byla spokojená, nesměl si mě nikdo všímat, nesnášela jsem společnost cizích lidí a svou veselost jsem nacházela pouze v důvěrném kruhu rodiny.

- 1882 r. Pavlína (pro Terezii druhá matka) odchází na Karmel

                Þ Terezie toto těžce prožívá

- 13. května 1883 o Svatodušních svátcích je Terezie nemocná, obrací se k soše Panny Marie. Terezie vypráví, že vidí Pannu Marii velmi krásnou jak se na ni směje. Od zítřka se Terezie uzdravila.

- 8. května 1884 první svaté přijímání – „Ježíšův první polibek mé duši.“

- 14. června 1884 biřmování – Duch svatý mi dává sílu trpět.

- léto 1884 dostala černý kašel

- skrupule, svěřuje se Marii

- březen 1886 soukromé vyučování

- říjen 1886 tratí další matku, Marie vstupuje na Karmel

- vánoční noc 1886 – dostává novou sílu…V jediném okamžiku Ježíš vykonal dílo, které jsem já nedokázala vykonat za deset let a spokojil se s mou dobrou vůlí. Pramen jejich slz vyschl. Přecitlivělost je uzdravena. Je to rozhodující, základní událost. Od této chvíle bude navždy vědět, že Bůh ji, Terezii, zachránil před ztroskotáním.

- Henri Pranzini

- 1887-1888 boj za Karmel

- pochopila své povolání: modlit se a dát svůj život za hříšníky

- 9. dubna 1888 vstupuje na Karmel v Lisieux (ve svých 15 letech)

- bolestné exercicie před obláčkou

• Ježíš mlčí, necítí Jeho přítomnost

Při vstupu na Karmel mi utrpení otevřelo náruč, a já jsem se do ní s láskou vrhla…

- 10. ledna 1889 obláčka

- 8. září 1889 neveřejný slib, 24. září 1889 „přijímání černého závoje“

- Snaží se, aby nepropásla žádnou drobnou oběť, žádný pohled, žádné slůvko, aby využila všechny maličkosti a aby je vykonávala z lásky.

- otec Hyacint Loyson

- 20. února 1893 její sestra Anežka (Pavlína) je zvolena převorkou, Terezie se stává pomocnou novicmistrovou

- Terezie navždy novickou

- 29. července 1894 umírá p. Martin

- bratr kněz abbé Maurice Belliere

- Na sebe nemyslím, chci zůstat malá, a tím tvé srdce šťastně vzdá se mi.

- 24. února s. Jenovéfa od svaté Terezie (Celina) přijímá černý závoj

- 1896 matka Marie Gonzága znovuzvolena převorkou. Terezie její zástupkyní

- Terezie učí malou cestu, cestu důvěry a lásky k Otci

- 1896 na Zelený čtvrtek večer má kapesník plný krve

- duben 1896 „noc nicoty“ – nejtemnější vnitřní noc, nemá pocit víry, sen (karmelitka jí dává pohlazení a oznamuje, že brzy zemře a že Pán je spokojen s ní), po tomto snu dvojnásobná temnota

- druhý bratr abbé Adolf Roulland

- své povolání lásky: V lásce jsou obsažena všechna povolání, láska je všechno, objímá všechny doby a všechna místa…zkrátka je věčná!

Je třeba souhlasit s tím, že zůstanu navždy chudá a bezmocná, a to je nejtěžší. K lásce nás musí přivést důvěra.

- 1897 i když je velmi unavená, stále hodně píše

- chce konat dobro i po smrti: Chtěla bych zachraňovat duše a zapomínat pro ně na sebe; chtěla bych je zachraňovat i po smrti.

- od dubna 1897 větší zdravotní potíže, postupně opouští všechny součásti společného života v komunitě

- matka Marie Gonzága přikazuje Terezii pokračovat v sepisování vzpomínek z dětství

- od 8. července 1897 v pokoji nemocných

- 30. září 1897 v 19 hodin 20 minut Terezie umírá

- matka Anežka píše: Naposled vydechla v sedm hodin, tiskla přitom svůj kříž na srdce a řekla: „Ó, miluji tě!“ Pak pozvedla oči k nebi, které viděla!!!

- 30. září 1898 vycházejí Dějiny duše

- otevřela duším úplně novou cestu, cestu lásky

- proces blahořečení zahájen 3. srpna 1910, tělo exhumováno

- 14. srpna 1921 vydává papež Benedikt XV. dekret o heroickém stupni ctností sestry Terezie

- 29. dubna 1923 blahořečení sestry Terezie

- 17. května 1925 zapsána do seznamu svatých, stává se hlavní patronkou misíí na celém světě spolu s Františkem Xaverským, 1944 se stává druhou patronkou Francie spolu s Janou z Arku

- její život ukazuje, že citové handicapy, neurózy, neblahá dědictví, nejrůznější nemoci, nic nemůže oddělit člověka od Milosrdné Lásky

- Ano. Chci své nebe prožívat tak, že budu konat dobro na zemi…Nechci odpočívat, dokud budou existovat duše, které je třeba zachránit…Ale až anděl řekne: „Čas vypršel.“, pak si odpočinu


Pár citátů Terezky

…kněží nejsou ani andělé ani bohové. Jsou prostě lidé.

Pán Bůh na mě nemůže seslat zkoušky, které by byly nad mé síly.

Pravá velikost spočívá v duši, a nikoli ve jméně.

Vytrvale věřte, že Bůh vás miluje.

Snažila jsem se pěstovat malé ctnosti, protože pro mě nebylo snadné pěstovat ty velké.

Modleme se neúnavně. Důvěra dělá zázraky.

Nikdo neví, zda je hoden lásky či nenávisti.

Můj Bože, ať vidím věci takové, jaké jsou.

Všechno dělá Ježíš, já nedělám nic.

Důležitá je skutečnost, a nikoliv zdání, jádro, a ne to, co je na povrchu. Ježíš zbavuje všeho, aby dal najevo, že teď jedná on sám.

Ta nejhořčejší bolest je, když člověk není pochopen.

Pán na nás sesílá zkoušky úměrné síle, kterou nám dává.

Bůh by neprobouzel neuskutečnitelné touhy.

Musí  se snášet taková, jaká je, se všemi svými nedokonalostmi.

Duše dostává přesně to, co od Boha očekává.

Ježíš nepovolává ty, kteří jsou toho hodni, ale ty, které chce.

Pane, jsem příliš maličká, abych mohla živit tvé děti; chceš-li jim skrze mě dát to, co je vhodné pro každou z nich, naplň mou ruku a já, aniž opustím tvou náruč, aniž otočím hlavu, budu dávat tvé poklady duši, jež si ke mně příjde pro potravu.

Život je silnější než neštěstí.

…jsem- li milována na zemi, jsem milována také v nebi…

Milovat, protože naše srdce je právě k tomu stvořeno!

Co je to pravá láska. Není to připoutanost, ale obětování sebe pro dobro druhého. Něha je silná a nezištná, když láska nehledá svůj prospěch.

Živit oheň lásky znamená vyhledávat každou drobnou příležitost, abych „udělala Ježíšovi radost“, například úsměv, vlídné slůvko, zatímco bych měla chuť nic neříkat nebo se tvářit otráveně.

Láska se platí jenom láskou.

Duše obklopená láskou nemůže zůstat nečinná.

Pravá láska spočívá v tom, že snášíme chyby druhých, že se vůbec nedivíme jejich slabostem, že nás povzbuzují i ty nejmenší úkony ctnosti, které u nich vidíme.

Naděje, z níž žijeme, musí být vidět na tom, jak žijeme.

Když se modlíme, stáváme se paprskem Boží lásky tam, kde žijeme.

Láska nezáleží v citech, ale ve skutcích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood Pressure - Taylor & Francis Online

(ADeltelpHamp, 8. 10. 2018 8:53)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-bon-marche/

Momentous and Improper Blood Pressure Symptoms

(Aerymnaday, 30. 7. 2018 8:52)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/generique-viagra-cialis/

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(Alberterync, 7. 6. 2018 14:50)

The prostate gland is an essential portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The prostate is found just before the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really really irritating and inconvenient for the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years. Infections in the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of all forms of prostate infection. It is caused by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition connected with a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be brought on by trauma on the urinary tract or by infections received from other regions of the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal in the prostate defect then the employment antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to create the sources of these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable weight loss program is important. These are some with the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for general health and it will also keep your urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations weekly will assist you to prevent cancer of prostate.

3. Eat pork without excess. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to take to make certain a wholesome prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you should opt for prostate examination one or more times annually.

dostala som meno po sv. Terezke od ježiša

(Terézia, 4. 7. 2016 22:12)

priala by som si, žiť tak,aby som bola hodna jej mena.Prosim o modlidbu.

To je síla

(Marie, 6. 6. 2015 18:56)

Mám ráda Terezku

Terezie od Dítěte Ježíše

(Dan, 3. 4. 2013 10:59)

Jsi krásná Terezko...

Martinová

(tereza, 9. 5. 2008 17:16)

Hluboké myšlenky vždycky člověka posílí Dík

krásnééé

(sandra, 15. 11. 2007 11:43)

Krásný článek

Moc pěkný:o)))

(Mirka, 6. 10. 2007 13:30)

To se moc poveldo:o)
Pán ať požehná

Super!

(Marki, 4. 9. 2007 16:28)

Díky za pěkný článek, vážně je to super!:-)